LOGIN

KONZERVACE | I. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Výzkum v roce 2001 > Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?