LOGIN

KONZERVACE | I. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Podpořte opravy hradu koupí trička > Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Výzkum v roce 2005
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
Už jste viděli?