LOGIN

KONZERVACE | I. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Výzkum v roce 2009 > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Žádost o potvrzení daru
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
Už jste viděli?