LOGIN

SOUČASNOST

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
> Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?