LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Věnujte hmotný dar nebo poskytněte vaše služby > Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
> Podpořte opravy hradu koupí trička
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?