LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > I. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2016
> Vstupte do Klubu přátel hradu Zlenice (KPZ)
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?