LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty > Uspořádejte firemní akcí
> Výzkum v roce 2000
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
Už jste viděli?