LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
HISTORIE HRADU ZLENICE DLE PRAMENŮ > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
Už jste viděli?