LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty > Výzkum do roku 1998
> Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Výzkum v roce 1999
Už jste viděli?