LOGIN

KONZERVACE | 1. ETAPA ZÁCHRANY VELKÉ VĚŽE

Už jste četli?
Výzkum v roce 2009 > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
> Výzkum v roce 2001
Už jste viděli?