LOGIN

KONZERVACE

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Výzkum v roce 1999
> Výzkum do roku 1998
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?