LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Výzkum v roce 2006 > Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Výzkum v roce 2002
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
Už jste viděli?