LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
I. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2016 > Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Výzkum v roce 2001
> Výzkum v roce 2000
Už jste viděli?