LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Výzkum v roce 2005 > Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> II. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2017
Už jste viděli?