LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999] > Návrh dřevěné vyhlídky v podobě konstrukce zpevňující zachované torzo první brány jádra hradu [2005]
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2005
Už jste viděli?