LOGIN

Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty

Už jste četli?
Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010] > Výzkum v roce 2001
> I. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2016
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?