LOGIN

KONZERVACE | NÁVRH DŘEVĚNÉ LÁVKY

Už jste četli?
Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu > Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
> Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?