LOGIN

SOUČASNOST | DĚTSKÉ DNY NA ZLENICI

Už jste četli?
Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty > HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY
> Výzkum v roce 2000
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
Už jste viděli?