LOGIN

Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Výzkum v roce 2000
> Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice
Už jste viděli?