LOGIN

SOUČASNOST | HAVARIJNÍ STAVY

Už jste četli?
Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010] > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2000
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
Už jste viděli?