LOGIN

SOUČASNOST | HAVARIJNÍ STAVY

Už jste četli?
Koncepce řešení záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice > Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Výzkum v roce 2009
> Statické zajištění havarijních situací v rámci Velké věže hradu Zlenice
Už jste viděli?