LOGIN

HISTORIE | HISTORICKÁ IKONOGRAFIE

Už jste četli?
Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty > Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> Výzkum v roce 2009
> Výzkum v roce 2007
Už jste viděli?