LOGIN

Koncepce záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice

Už jste četli?
Podpořte záchranu hradu Zlenice finančním darem > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Věnujte hmotný dar nebo poskytněte vaše služby
> Návrh dřevěné lávky zpřístupňující jádro hradu [2002 – 2009]
Už jste viděli?