LOGIN

Koncepce záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice

Už jste četli?
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE A PLÁNY Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. [2009] > Zastřešení a statické zajištění brány jádra hradu [1999]
> I. ETAPA OPRAVY SZ PALÁCE | 2016
> Podpořte opravy hradu koupí trička
Už jste viděli?