LOGIN

Koncepce záchrany „Velké věže“ hradu Zlenice

Už jste četli?
Výzkum do roku 1998 > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Výzkum v roce 2002
> Výzkum v roce 2009
Už jste viděli?