LOGIN

SOUČASNOST | DĚTSKÉ DNY NA ZLENICI

Už jste četli?
Výzkum v roce 2007 > Návrh dřevěné vyhlídky v podobě konstrukce zpevňující zachované torzo první brány jádra hradu [2005]
> Zpracování hmotové rekonstrukce hradního areálu
> Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
Už jste viděli?