LOGIN

SOUČASNOST | DĚTSKÉ DNY NA ZLENICI

Už jste četli?
Výzkum v roce 2005 > Studie k problematice zdění s využitím tradičně zpracované vápenné malty
> Návrh dřevěné vyhlídky v podobě konstrukce zpevňující zachované torzo první brány jádra hradu [2005]
> Studie na záchranu a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího přírodního prostředí [2010]
Už jste viděli?